اطلاعیه 3 - مزایای شرکت در کنفرانس
1401/02/12

مزایای شرکت در کنفرانس

دریافت پذیرش مقاله کنفرانس پس از تایید نهایی حداکثر در 14 روز کاری.
امکان چاپ مقالات در مجلات معتبر علمی تخصصی ، ISI و SCOPUS  (بعد از تایید هیات داوران).

نمایه کلیه مقالات پذیرفته شده همایش در پایگاه دانش (Civilica).

نمایه کلیه مقالات پذیرفته شده همایش در پایگاه داده های علمی تمام متن (tpbin).

نمایه مقالات پذیرفته شده در پایگاه علمی جهاد دانشگاهی به درخواست کاربر (SID).

دریافت شماره استاندارد بین المللی (شابک و فیپا) از سازمان اسناد و کتابخانه جمهوری اسلامی ایران.

آشنایی با چهره های برتر علمی ملی و بین المللی.

قابلیت بهره مندی از گواهی نامه های بین المللی.