اطلاعیه 1 - نکات مهم برای پژوهشگران
1401/02/12

خواهشمند است نویسندگان و پژوهشگران گرامی پیش از ثبت نام و ارسال مقالات، نکات زیر را با دقت مطالعه نمایند.

- پژوهشگران باید پیش از ارسال مقالات خود، ابتدا دستورالعمل تهیه مقالات را دانلود و مطالعه نمایند. مقالات باید مطابق دستورالعمل، آماده و ارسال شوند. جهت دانلود راهنمای نگارش کلیک کنید.
 
- مقالات باید در (2007 یا 2010) Microsoft Word آماده و ارسال گردند. از ارسال نسخه PDF مقاله خودداری نمایید.

- در هنگام ثبت نام، اطلاعات را بسیار دقیق و صحیح تکمیل نمایید.

- در صورت نیاز به ویرایش یا اصلاح مقاله، از ثبت مقاله جدید خودداری نموده و طبق اطلاعیه ویرایش مقالات اقدام نمایید.

- جهت ارسال بیش از یک مقاله در یک کنفرانس نیاز به ثبت نام مجدد نیست. در همان پنل کاربری خود می توانید سایر مقالات خود را ارسال نمایید. حداکثر تعداد مقاله ارسالی از هر پنل کاربری 4 عدد می باشد به شرطی که نویسنده مسئول تمامی مقالات یک نفر باشد.

- در مقاله، پس از نام نویسنده، حتما باید وابستگی (Affiliation) نویسنده به دانشگاه یا موسسه خود، ذکر گردد.

- با توجه به صدور گواهی ها به زبان انگلیسی حتما (نام، نام خانوادگی، عنوان مقاله و اسامی نویسندگان همکار) را بطور دقیق به دو زبان فارسی و انگلیسی در هنگام ثبت نام و ارسال مقاله رعایت نمایید.