چاپ مقالات پذیرفته شده
در راستای ارج نهادن به تولیدات علمی شرکت کنندگان گرامی، دبیرخانه هشتمین کنفرانس بین المللی زبان، ادبیات، تاریخ و تمدن زندگی شرایطی را مهیا نموده است تا مقالات پذیرفته شده در یکی از چندین ژورنالISI,SCOPUS ، علمی-تخصصی اکسپت و منتشر گردند.
 
نحوه اقدام برای مجلات طی اطلاعیه های بعدی اعلام می شود.