این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 

 
Home > اعضای کمیته علمی
.: اعضای کمیته علمی

 
دکتر مهران بی غمی :
رئیس همایش و استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فرهنگیان شهیدمفتح

دکترعلیرضا حسینی :
دبیر علمی همایش و عضو هیات علمی زبان و ادبیات ، دانشگاه کوثر بجنورد

دکتر هادی گیاهپور :
دبیر اجرائی همایش واستادیار دانشگاه فرهنگیان و معاون توسعه ومنابع دانشجویی
دانشگاه فرهنگیان شهید مفتح
--------------------------------------------------------------------------------------
دكتر فروغ اذري :
عضو هيات علمي پرديس نسيبه تهران

دکتر مهدی آریان فر :
دکتری مدرسی معارف اسلامی و عضو هیات علمی دانشکده علوم قرآنی بجنورد

دکتر علی آهنگ :
دکتری علوم قرآن و حدیث و عضو هیات علمی دانشکده علوم قرآنی بجنورد
  

پوریا اسمعیلی اسد آبادی : 
مدرس دانشگاه  پیام نور کرمانشاه

دکتر نعمت الله ایران زاده : 
دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی
 
دکتر محمدابراهیم ایرج پور:
دانشیار زبان و ادبیات فارسی و رئیس دانشگاه پیام نور اردستان
 
دکتر امید ایزانلو :
عضو هیات علمی دانشگاه کوثر بجنورد

دکتر اکبر ایرانی :
مدیر عامل موسسه پژوهشی میراث مکتوب .مدرس دانشکده هنر ومعماری دانشگاه ازاد واحد تهران مرکزی
 
دکتر محمداکبرزاده :
عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان خراسان شمالی

دکتر محمدباقرآخوندی: 
استادیارجامعه شناسی دانشگاه بیرجند

دکتر بی بی اقدس اصغری : 
استادیار مردم شناسی دانشگاه بیرجند

دکتر سیدمحمد احمدی : 
استاد دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر رسول بهنام :
عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگيان آذربايجان غربي

دکتر تهمینه بازگیر:
عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان شهید مفتح

دکتر محمدرضا پاشایی : 
عضو هيات علمي دانشگاه فرهنگيان شهيد مفتح

دکتر نعیمه پراندوجی : 
هیات علمی دانشگاه کوثر بجنورد

دکترهادی پورشافعی:
دانشیار علوم تربیتی دانشگاه بیرجند

دكتر هدايت الله تقي زاده :
عضو هيات علمي دانشگاه فرهنگيان شهيد مفتح شهرري

دکتر نرگس جابری نسب :
استاد یار و عضو هیات علمی گروه زبان وادبیات فارسی دانشگاه آزاد تهران جنوب

دکتر محمود حیدری : 
دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه یاسوج

دکتر محبوبه خراسانی :

استادیار زبان وادبیات فارسی ومدیر گروه دانشگاه ازاد اسلامی نجف اباد

دکتر پژمان دادخواه :
دکترای تخصصی رشته فلسفه هنر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

دكتر فريده داودي مقدم :
دانشيار دانشگاه شاهد گروه زبان وأدبيات فارسي

دکتر داریوش ذوالفقاری :
استادیار و رئیس پژوهشکده زبان شناسی، کتیبه ها و متون

دکتر مینا رامین ثابت : 
دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران و مدرس دانشگاه تهران

دکتر ابوالفضل رحمنی : 
دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه کوثر بجنورد 

دکتر سیدمهدی رحیمی :
استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بیرجند

دكتر محمود رضايي دشت ارژنه : 
دانشيار گروه زبان وأدبيات فارسي دانشگاه شيراز

دکتر زاگرس زند :
مدرس دانشگاه پیام نور کرج

دکتر حاتم زندی :
عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان شهید چمران

دکتر حمید رضا شمس اسفندابادی :
دكتري تاريخ فرهنگ وتمدن اسلامي مدرس دانشگاه فرهنگيان يزد و دانشگاه ازاد ابر كره

دکتر آیت شوکتی :
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی

دکتر مفید شاطری : 
استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه بیرجند

دکتر حبیب صفرزاده :

عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان خراسان شمالی

دکتر اکبر صولتی :
استادیار گروه زبان وادبیات انگلیسی دانشگاه علوم پزشکی بجنورد

دکتر سمیه سادات طباطبایی :
هیات علمی دانشگاه کوثر بجنورد

دکتر زهرا علیزاده بیرجندی: 
دانشیار تاریخ دانشگاه بیرجند

دکتر محمدرضا عزیزی:
 

استادیار زبان و ادبیات عرب دانشگاه بیرجند 

دکترحجت اله غ منیری :
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد

دکتر محمد غفوری فر:

استادیار گروه زبان وادبیات عربی دانشگاه کوثر بجنورد


دکترمرتضی قدیمی:
استادیار زبان وادبیات عربی دانشگاه پیام نور بجنورد ومعاون اموزشی وپژوهشی داشگاه پیام نور استان خراسان شمالی

دکتر سبحان کاوسی :
دکتری زبان وادبیات عربی دانشکده علوم قرانی بجنورد

 
دکتر موسی کرمی:
عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور خراسان شمالی

دکتر فاطمه کهن :
استادیار زبان وادبیات فارسی دانشگاه علوم پزشکی 
وخدمات بهداشتی درمانی کرمان

دکتر فرشته محجوب :
استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور اردستان

دكتر حميد قلندري بردسيري :
عضو هيات علمي دانشگاه ايلياي هلند

 
دکتر جلیل مسعودی فر:      
عضو هیات علمی و رئیس دانشگاه پیام نور خراسان شمالی

دكتر سولماز مظفري :
دکتری رشته زبان وأدبيات فارسي دانشگاه فرهنگيان شيراز

دکتر مظهر مقدمی فر : 
مدرس دانشگاه فرهنگیان شهید مفتح

دکتر شیرین منوچهریان :
استادمدعو دانشگاه فرهنگیان شهید مفتح

دکتر رحیم مهدوی پور :
دکتری فقه و معارف و رئیس دانشکده علوم قرآنی بجنورد

دکتر علی(پدرام) میرزایی :
دانشیار و عضو علمی سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور

دکتر جواد میکانیکی :
دانشیار جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی دانشگاه بیرجند

دکترمنصور میر :
استاديار گروه الهيات دانشگاه تهران  

دکتر سیده زهره هاشمی :
هیات علمی دانشگاه کوثر بجنورد

دکتر محمد یعقوبی : 
عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان خراسان شمالی

دکتر محمد محمودپور:
استادیار و عضو هیئت علمی بنیاد دائره المعارف اسلامی 

دکتر سید علیرضا واسعی: 
دانشیار و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

دکتر سید احمدرضا خضری :
استاد تمام و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
 


 

 contact us:
051-52286005-7
051-52222658


2 nd   National Conference on Recognnition of Khorasan Well Known Figures
and Celebraties in Persian Literature Email:
info@iclp.ir 
iclp2017.conf@gmail.com