این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 

 
Home > هزینه های کنفرانس
.: هزینه های کنفرانس

       هزینه ثبت نام و شرکت در همایش:

 
ثبت نام برای شرکت در همایش هزینه ثبت نام
دانشجویی و هیات علمی 180 هزار تومان
غیر دانشجویی (آزاد) 220 هزار تومان
مقاله دوم به بعد (دانشجویی و غیر دانشجویی) 140 هزار تومان
حضور در همایش بدون ارائه مقاله  120هزار تومان
هزینه یک نفر همراه  120 هزار تومان
 

 

 
توجه :
 پكيج  همایش برای شرکت حضوری  شامل (گواهينامه به تعداد نویسندگان + سي دي مجموعه مقالات +  پذیرایی و ناهار) می باشد.
-
 پكيج  همایش برای شرکت غیر حضوری  شامل (گواهينامه به تعداد نویسندگان + سي دي مجموعه مقالات ) می باشد.
- گواهی ها برای هر کنفرانس بصورت جداگانه و با نام تخصصی کنفرانس صادر می شود.

- گواهینامه های همایش به زبان فارسی می باشد.

- پرداخت ها بصورت
 آنلاین از طریق سامانه کاربران قابل پرداخت می باشد.

-گواهی شرکت در کارگاه نیز براساس ثبت‌نام و شرکت در کارگاه ها ، به صورت جداگانه ارائه خواهد شد.

-دانشجویان، ، اسکن کارت دانشجویی و یا گواهی اشتغال به تحصیل خود را در سامانه کاربران قسمت ارسال فایل اقدام نمایند.
 
 
contact us:
051-52286005-7
051-52222658


2 nd   National Conference on Recognnition of Khorasan Well Known Figures
and Celebraties in Persian Literature Email:
info@iclp.ir 
iclp2017.conf@gmail.com