این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 

 
| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

اطلاعیه 15-چاپ مقالات برتر همایش درانجمن علمی تاریخ اسلام

به اطلاع کلیه پژوهشگران و شرکت کنندگان دومین همایش ملی بازشناسی مشاهیر و مفاخر خراسان میرساند....

 به اطلاع کلیه پژوهشگران و شرکت کنندگان دومین همایش ملی بازشناسی مشاهیر و مفاخر خراسان  میرساندمقالات برتر همایش در این انجمن به چاپ خواهد رسید چاپ مقالات در این مجله موکول به این خواهدبودکه هم مقالات ارسالی با چارچوب هاومحورهای موضوعی این انجمن کاملا متناسب و دارای اولویت باشند،و هم از جانب داوران نشریه تاییدگردد.

بازگشت1396/06/15
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !
contact us:
051-52286005-7
051-52222658


2 nd   National Conference on Recognnition of Khorasan Well Known Figures
and Celebraties in Persian Literature Email:
info@iclp.ir 
iclp2017.conf@gmail.com